Ny bestyrelse pr. 14. marts 2024 (samt referat og budget)

15-03-2024

Tusind tak til alle jer, der deltog i generalforsamlingen torsdag 14. marts 2024. 

Vi er meget glade for, at både gamle medlemmer og flere nye havde mod på at tage en tørn med bestyrelses- og udvalgsarbejdet. 

Til orientering blev følgende valgt ind i bestyrelsen: 

Jeanette Hänel og Maria Ketscher blev genvalgt, og Jørn Skov er nyt bestyrelsesmedlem. 

Martin Lind Ommen, Linda Biering-Sørensen, Mette Strømberg og Georgina Røddik Afrifa forbliver i bestyrelsen. Heidi Saaby og Tina Sørensen blev valgt som suppleanter. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, og formand er Martin Lind Ommen, næstformand Jeanette Hänel og kasserer Maria Ketscher. 

 

Referat fra Generalforsamlingen 14. marts 2024 med beretning og bilag fra forslag

Budget 2024


VORES SAMARBEJDSPARTNERE