Generalforsamling

22-02-2024

Kære medlem af Hvidovre Svømmeklub

 

Det er blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling, som vil finde sted torsdag den 14. marts 2024 kl. 18.00 i Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter – med følgende

 

DAGSORDEN:

 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne år
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af budget, kontingent og evt. administrationsgebyr for det kommende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. § 11. På valg er:
  1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg i lige år) iht. § 11
  2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen iht. § 11
  3. Valg af 2 ungdomsrepræsentanter iht. § 11
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 14
 7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag og regnskab offentliggøres på hjemmesidens forside senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
 

Stemmeret har alle, der har været et aktivt medlem af klubben fra starten af indeværende sæson og frem til generalforsamlingen. Medlemmer under 14 år kan kun afgive deres stemme via forælder eller værge. For medlemmer, der endnu ikke er fyldt 18, kan forældre eller værge stemme, hvis medlemmet ikke selv deltager i generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

BEMÆRK venligst:
 

Bestyrelsen inviterer til infomøder på kontoret i Frihedens Idrætscenter om bestyrelsesarbejdet i svømmeklubben to gange før generalforsamlingen på følgende dage:

Torsdag 7. marts 2024 kl. 16.30-18.00

Tirsdag 12. marts 2024 kl. 16.30-18.00

 

Hvis du overvejer at stille op til en bestyrelsespost, så kom endelig forbi kontoret og stil alle de spørgsmål du måtte have til bestyrelsesarbejdet. Da vi i dag hovedsageligt består af repræsentanter fra konkurrenceafdelingen, vil vi blive rigtig glade for at få forældre til svømmeskolebørn ind i bestyrelsen. Men alle er selvfølgelig velkomne.

 

Hvidovre Svømmeklub

Bestyrelsen

Læs mere

Whistleblowerordning i Hvidovre Svømmeklub

21-02-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal som forening have en whistleblowerordning for trænere, instruktører, bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige i vores svømmeklub, da der den 17. december 2023 trådte en ny lovgivning i kraft, der pålægger foreninger og virksomheder med over 50 ansatte at have en sådan ordning. Hvis én person har fået løn for én times arbejde i vores klub i løbet af det seneste år, tæller vedkommende med i de 50 ansatte. Derfor skal vores klub indføre denne whistleblowerordning.

Ordningen har til formål at opdage og forhindre lovovertrædelser i klubben og samtidigt beskytte whistlebloweren – altså den person, der indberetter en hændelse (ordningen handler ikke om etiske forhold i relation til idræt og atleter – her henvises i stedet til DIF’s whistleblower-ordning).

Gennem whistleblower-ordningen kan du indberette, hvis du har mistanke om, at en kollega eller frivillig i klubben overtræder loven i forbindelse med sit arbejde/frivillige arbejde. Du kan fx indberette følgende:

 • Økonomisk kriminalitet – fx snyd med tilskud, skat, kørselsgodtgørelse m.m.
 • Forskelsbehandling pga. køn
 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Tyveri

Indberetning foretages gennem en online portal, vi er tilknyttet: https://whistleblower.legalsys.dk/svommeklubber/wb/forside.html?fbclid=IwAR02hfLy2tCsqSFeH0P12YqMeaYE6dSNR3B5JjzlFazsGVJdwAv82TrRrSY

Efter indberetningen er foretaget, sendes den til en uvildig advokat, som screener for, om den falder inden for ordningens område, og undersøger fakta – evt. med opfølgende spørgsmål. Advokaten vurderer, hvorvidt mistanken om lovovertrædelse skal undersøges nærmere.

Hvis dette er tilfældet, vil advokaten informere svømmeklubbens bestyrelse om indberetningen og komme med en anbefaling til den videre proces. Derefter er det op til bestyrelsen at beslutte, om hændelsen skal give anledning til sanktioner og/eller eventuel politianmeldelse.

Læs mere

Ny bestyrelse pr. 16. marts 2023

28-03-2023

Tusind tak til alle jer, der deltog i generalforsamlingen torsdag 16. marts 2023. 

Vi er meget glade for, at både gamle medlemmer og flere nye havde mod på at tage en tørn med bestyrelses- og udvalgsarbejdet. 

Til orientering blev følgende valgt ind i bestyrelsen: 

Martin Lind Ommen, Linda Biering-Sørensen og Georgina Røddik Afrifa – alle helt nye i bestyrelsen. 

Deniz Taurus, Jeanette Hänel, Mette Strømberg og Lotte Søgaard forbliver i bestyrelsen, ligesom Jørn Skov og Maria Ketscher fortsætter som suppleanter. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig, og ny formand er Martin Lind Ommen, næstformand Jeanette Hänel og kasserer Deniz Taurus. 

Hvis du vil se referatet, ligger det her: https://hvsk.dk/zakobo/upload/filemanager/Nyheder/Referat_GF_20230316_underskr.pdf

Læs mere

Ny aftale med SwimKing og Arena

29-11-2022

    

Kære medlemmer i Hvidovre Svømmeklub,

Så er der godt nyt, når du skal købe badetøj, svømmeudstyr og klubtøj!

Hvidovre Svømmeklub har indgået ny samarbejdsaftale med SwimKing og Arena, som giver dig gode rabatter på hele sortimentet – og årelang erfaring inden for svømmeverden.

Aftalen træder i kraft fra og med 1. januar 2023, men allerede på tirsdag d. 6. december mellem kl. 16-20 får vi besøg af SwimKing i vores klublokale i Friheden Idrætscenter, hvor de vil præsentere den nye klubtøjskollektion fra Arena og et udvalg af svømmeudstyr. Det bliver også muligt at besøge SwimKing i deres showroom/butik på Roskildevej i Rødovre, hvor du kan se hele deres store udvalg.

Der er sendt mail i dag til alle medlemmer, hvor du kan læse meget mere om medlemsrabat, try-out og showroom besøg.

Med venlig hilsen
HVSK sponsorudvalg

Mail: sponsorudvalg@hvsk.dk

Læs mere

VORES SAMARBEJDSPARTNERE